Nasz zespół

Anna Lesiak

MARKETING JUNIOR MANAGER

Anna jest młodszym menedżerem ds. marketingu z doświadczeniem zdobytym w szybko rozwijającym się środowisku usług profesjonalnych, w tym w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych. Jest znana ze swoich doskonałych umiejętności organizacyjnych, przywiązywania dużej wagi do szczegółów, oraz umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania wieloma zadaniami.

Anna doradza klientom w zakresie optymalnego zarządzania projektami dla złożonych zapytań ofertowych i odpowiedzi RFP, wykazując się umiejętnością dotrzymywania terminów i spełniania potrzeb klientów. Nadzoruje cały cykl życia odpowiedzi na zapytania ofertowe od początku do końca. Obejmuje to organizację rozmów wstępnych, określanie wymagań dotyczących odpowiedzi, przydzielanie obowiązków, gromadzenie informacji i zarządzanie nimi, tworzenie nowych treści, kontrolę jakości, zapewnianie terminowości oraz nadzorowanie wprowadzania do bazy danych CRM danych dotyczących działań przed i po zakończeniu pitchu.

Wspiera również klientów w identyfikowaniu nowych możliwości składania ofert. Gromadzi informacje o klientach i celach firmy, aby zapewnić prawnikom z poszczególnych praktyk i grup branżowych zrozumienie sytuacji konkurencyjnej i zwiększyć skuteczność firmy w pozyskiwaniu nowych klientów.

Ponadto Anna wspiera klientów w planowaniu seminariów, konferencji, imprez dla klientów i webinarów. Obejmuje to poszukiwanie odpowiednich sponsorów branżowych i wydarzeń oraz wszystkie aspekty wydarzenia, w tym tematykę, tworzenie zaproszeń, dystrybucję zaproszeń, logistykę, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, planowanie marketingu i rozwoju klientów oraz działania następcze.

SPECIALIZACJA:

Proces przetargowy
BD

M: + 48 505 299 197
E: anna.lesiak@nglservices.pl