Nasz zespół

Poznaj naszych ekspertów

Zespół NGL Services tworzą doświadczeni specjaliści z wielu branż.

 

Paulina Bednarczyk

Paulina Bednarczyk

Chief Operating Officer

 • Doradztwo strategiczne
 • Działalność operacyjna spółek

Doradztwo strategiczne<br /> Działalność operacyjna spółek<br /> Strukturyzowanie, tranzycja, optymalizacja procesów

Paulina Bednarczyk, Chief Operating Officer, ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży usług profesjonalnych i prawniczych zdobyte w czasie pracy dla centrum usług wspólnych, kancelarii prawniczych i firm doradczych z wielkiej czwórki. </p> <p>Przez trzy lata jako Head of GSC była odpowiedzialna za stworzenie i rozwój centrum usług wspólnych DLA Piper w Warszawie, obejmującego cztery obszary wsparcia kancelarii: marketing, HR, finanse i IT. Po dwóch latach od założenia spółki zbudowała zespół liczący 240 osób. Była odpowiedzialna m.in. za plan rekrutacji, program rozwoju i utrzymania pracowników, finanse spółki, program tranzycji procesów i zarządzania zmianą, w tym ulepszania procesu – tzw. continuous improvement. </p> <p>Wcześniej przez ponad 5 lat pracowała w DLA Piper w dziale finansowym, w tym przez ponad 3 lata na stanowisku Financial Manager gdzie była odpowiedzialna za finanse spółki. Przedtem była audytorem w Deloitte, gdzie prowadziła projekty skupione na branży telekomunikacyjnej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i ACCA.<br />

T: +48 501 100 450<br /> E: paulina.bednarczyk@nglservices.pl

Paulina Bednarczyk
Dorota Mazur

Dorota Mazur

Group Finance Manager

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Budżetowanie
 • Sprawozdawczość finansowa

Finanse przedsiębiorstw<br /> Budżetowanie<br /> Sprawozdawczość finansowa

Dorota Mazur, Finance Manager z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w branży usług profesjonalnych, w tym przez 8 lat w DLA Piper, gdzie odpowiadała za pełną księgowość spółki. </p> <p>W zakres jej kompetencji wchodzi opracowywanie raportów finansowych, przewidywanie przyszłych tendencji finansowych, przekazywanie sprawozdań zarządowi i zainteresowanym stronom oraz udzielanie porad, w jaki sposób może to wpłynąć na firmę i przyszłe decyzje biznesowe, sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z budżetem, zobowiązaniami, należnościami, wydatkami, opracowywanie długoterminowych biznes planów w oparciu o te raporty, przegląd, monitorowanie i zarządzanie budżetami, opracowywanie strategii minimalizujących ryzyko finansowe, analiza tendencji rynkowych i konkurentów. </p> <p>Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.<br />

T: +48 692 555 095<br /> E: dorota.mazur@nglservices.pl

Dorota Mazur
Ariel Szafran

Ariel Szafran

Group HR Director

 • Strategia i procesy HR
 • Rekrutacja i rozwój
 • Employer branding

Strategia i procesy HR<br /> Rekrutacja i rozwój<br /> Employer branding<br />

Ariel Szafran posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze HR.</p> <p>Doradza w kwestiach związanych z tworzeniem i usprawnianiem procesów HR - administracji personalnej, projektów rekrutacyjnych i rozwojowych oraz związanych z kształtowaniem i wzmacnianiem pożądanej kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, w tym budowania programów zaangażowania pracowników oraz employer brandingu. </p> <p>Tworzył oraz wdrażał strategie i procesy HR w organizacjach. Brał udział w tworzeniu Centrum Usług Wspólnych jednej z globalnych firm prawniczych, gdzie wspierał proces budowy centrum od podstaw tworząc wszystkie obszary HR. </p> <p>Pracował w międzynarodowych firmach doradztwa personalnego wspierając podmioty z branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz z branży prawniczej. Obecnie wspiera firmy z sektora usług profesjonalnych, branży retail, sektora gamingowego oraz PR.<br />

T: +48 606 147 337<br /> E: ariel.szafran@nglservices.pl

Ariel Szafran
Katarzyna Ataman

Katarzyna Ataman

Group Marketing Manager

 • Marka
 • Marketing & Business Development
 • Strategia komunikacji

Marka<br /> Marketing & Business Development<br /> Strategia komunikacji

Katarzyna Ataman, Marketing Manager z ponad 17-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych i polskich agencjach reklamowych oraz w branży usług profesjonalnych.</p> <p>Przez ponad dwa lata jako GSC Marketing Manager była odpowiedzialna za stworzenie i rozwój zespołu marketingu w Centrum Usług Wspólnych DLA Piper, a także za opracowanie, przejęcie i wdrożenie procesów. </p> <p>Po dwóch latach zbudowała zespół liczący 40 osób i obsługujący ponad 80 procesów marketingowych. Doradza kompleksowo w zakresie pozycjonowania marki, opracowania strategii marketingowej planu komunikacji i jego wdrożenia.<br />

T: +48 602 712 127<br /> E: katarzyna.ataman@nglservices.pl

Katarzyna Ataman
Agata Rutkowska

Agata Rutkowska

Office Administration Team Leader

 • Efektywne funkcjonowanie administracji
 • Tworzenie i wdrażanie house style firmy
 • Zarządzanie wiedzą

Efektywne funkcjonowanie administracji<br /> Tworzenie i wdrażanie house style firmy<br /> Zarządzanie wiedzą

Agata ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy jako asystentka w międzynarodowych korporacjach oraz jako kierownik zespołu administracyjnego w międzynarodowych kancelariach prawnych. </p> <p>Agata posiada rozległą wiedzę na temat operacji wewnętrznych i efektywnych procesów administracyjnych, dzięki czemu potrafi skutecznie doradzać w zakresie znajdowania i optymalizacji istniejących w firmie procesów i rozwiązań, a także przewidzieć przyszłe potrzeby klientów.</p> <p>Nadzorowała wdrażanie i rozwój procesów wewnętrznych dopasowanych do stylu funkcjonowania firmy, systemem zarządzania dokumentami i korespondencją, polityką fakturowania. Zarządzała zespołem wsparcia biznesowego, w tym przeprowadzała oceny wyników i wdrażała indywidualne plany rozwoju.</p> <p>Dużą uwagę poświęca rozwojowi zachowań związanych z wymianą wiedzy w organizacji. Jej doskonałe umiejętności mentorskie i coachingowe pozwalają jej motywować i prowadzić zespół najwyższej klasy wsparcia administracyjnego.<br />

T: +48 502 791 071<br /> E: agata.rutkowska@nglservices.pl

Agata Rutkowska
Mateusz Mazur

Mateusz Mazur

Administration Specialist

 • Zarządzanie przestrzenią biurową
 • Zarządzanie flotą samochodową
 • Relacje z dostawcami

Zarządzanie przestrzenią biurową<br /> Zarządzanie flotą samochodową<br /> Relacje z dostawcami

Mateusz ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zadań związanych z zarządzaniem biurem i jego prawidłowym funkcjonowaniem - od nadzoru nad naprawami konserwacyjnymi, poprzez zarządzanie przydziałem i zmianami powierzchni, zapewnienie, że tworzone miejsca pracy i procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, politykami i wytycznymi dobrych praktyk, po terminową i efektywną kosztowo realizację wewnętrznych zamówień na usługi i dostawy.</p> <p>Mateusz jest odpowiedzialny za relacje z dostawcami, organizowanie przetargów, przygotowywanie i negocjowanie umów oraz bieżącą współpracę z dostawcami.<br /> Jako entuzjasta samochodów, Mateusz wykorzystuje swoją wiedzę do efektywnego zarządzania flotą samochodową. </p> <p>Dysponując fachową wiedzą, potrafi ocenić rzeczywiste potrzeby klienta i zaproponować usprawnienia lub zoptymalizowane rozwiązania - od zakupu/sprzedaży, poprzez serwis, ubezpieczenie i finansowanie, po negocjacje z dostawcami.

T: +48 695 053 465<br /> E: mateusz.mazur@nglservices.pl

Mateusz Mazur

Nasz zespół