Nasz zespół

Dorota Mazur

GROUP FINANCE SENIOR MANAGER

Dorota Mazur, Finance Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w branży usług profesjonalnych, w tym przez 8 lat w DLA Piper, gdzie odpowiadała za pełną księgowość spółki.

W zakres jej kompetencji wchodzi opracowywanie raportów finansowych, przewidywanie przyszłych tendencji finansowych, przekazywanie sprawozdań zarządowi i zainteresowanym stronom oraz udzielanie porad, w jaki sposób może to wpłynąć na firmę i przyszłe decyzje biznesowe, sporządzanie sprawozdań finansowych związanych z budżetem, zobowiązaniami, należnościami, wydatkami, opracowywanie długoterminowych biznes planów w oparciu o te raporty, przegląd, monitorowanie i zarządzanie budżetami, opracowywanie strategii minimalizujących ryzyko finansowe, analiza tendencji rynkowych i konkurentów.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowym.

SPECJALIZACJA:

Finanse przedsiębiorstw
Budżetowanie
Sprawozdawczość finansowa

M: + 48 692 555 095
E: dorota.mazur@nglservices.pl