Nasz zespół

Dorota Mazur

GROUP FINANCE DIRECTOR

Dorota Mazur, Group Finance Director z ponad 23-letnim doświadczeniem zdobytym w branży usług profesjonalnych, w tym przez osiem lat w DLA Piper, gdzie odpowiadała za pełną księgowość spółek.

Jej umiejętności obejmują pełny zakres działań związanych z rachunkowością finansową, zarządzaniem kosztami, kontrolą budżetową, identyfikowaniem obszarów optymalizacji i wprowadzaniem usprawnień w procesach księgowych jak również przygotowywaniem raportów finansowych, przewidywanie przyszłych tendencji finansowych, przekazywanie sprawozdań zarządowi i zainteresowanym stronom oraz udzielanie porad, w jaki sposób może to wpłynąć na firmę i przyszłe decyzje biznesowe, sporządzanie sprawozdań finansowych, opracowywanie długoterminowych biznes planów, przegląd, monitorowanie i zarządzanie budżetami, opracowywanie strategii minimalizujących ryzyko finansowe, analiza tendencji rynkowych i konkurentów.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowym.

SPECJALIZACJA:

Finanse przedsiębiorstw
Budżetowanie
Sprawozdawczość finansowa

M: + 48 692 555 095
E: dorota.mazur@nglservices.pl