Zespół

Barbara Drońska

PAYROLL & HR ADMINISTRATION JUNIOR MANAGER

Barbara Drońska ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze administracji personalnej, ubezpieczeń społecznych i naliczania płac.

Posiada praktyczną znajomość zagadnień dotyczących naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych oraz rozliczania czasu pracy. Umiejętnie interpretuje przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Barbara przygotowuje i kompleksowo prowadzi dokumentację personalną oraz regulaminy i polityki wewnątrzzakładowe. Przygotowuje również listy płac oraz rozliczenia umów cywilnoprawnych w różnych systemach wynagrodzeń.

Barbara zdobyła doświadczenie zarówno w obsłudze kadrowo-płacowej zewnętrznych podmiotów, jak i w pracy w wewnętrznych działach HR w firmach prywatnych jak i instytucji publicznej.

Obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Audytu Wewnętrznego.

SPECJALIZACJE:

Administracja personalna
Wynagrodzenia
ZUS i podatki pracownicze